Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allahu Teala'nın Emirlerine İtimam Göstermemek ve Tembel Davranmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allahu Teala'nın Emirlerine İtimam Göstermemek ve Tembel Davranmak

Kusur: Nefsin diğer bir kusuru Mevlanın emrinden kaçınmak ve tembel davranmaktır.

Tedavisi: Kulun kendisine emredilenlerin Hak Teala tarafından emredildiğini bilmesidir. Çünkü bu duygunun verdiği ferahlık ve sevinç kendisini daha çok gayret göstermeye sevk edecektir. Dedem İsmail b. Mecid'ten (r.a.) şöyle dediğini işittim: Emirleri hafife almak emredeni az tanımaktan ileri gelir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski