Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Müslümanları Küçük Görmek ve Onlara Karşı Kibirlenmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Müslümanları Küçük Görmek ve Onlara Karşı Kibirlenmek

Kusur:
 
Nefsin bir başka kusuru müslümanları küçük görmek onlara karşı kibirlenmektir.

Tedavisi: Tevazu sahibi olmaya devam etmek ve müslümanlara hürmet etmektir. 

Muhakkak Allahu Teala Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hitaben şöyle buyurur:

Öyleyse onların kusurlarını affet onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla istişare et. Al-i İmran 3/159

Bununla birlikte kuşkusuz kibir şeytanın

Ben ondan (ademden) daha hayırlıyım çünkü beni ateşten onu ise topraktan yarattın. Sad 38/76

demesine (ve Allah'ın emrine karşı gelerek kavulmasına) sebeb olmuştur.

Allah Resulü Kabe'ye bakarak şöyle demiştir (Ey Kabe) Sen ne büyüksün. Hürmetinde çok büyüktür. Ancak Allah katında bir mümin hürmet bakımından senden daha büyüktür. Allah senin sebebinle bir şeyi haram kıldı (seni harem bölmesi yaptı) Müminin ise 3 şeyini (başkasına) haram kıldı. Kanını, malını ve ona kötü zan beslenilmesini. İbn Mace Fiten, 2; Tirmizi, Birr 85; Beyhaki, Şüabü'l-iman 5/296 (nr. 5763)

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski