Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Kontrol Etmemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Kontrol Etmemek

Kusur: Bulunduğu hale razı olup güzel ve salih amellerini sözlerini arttırmaya çalışmaması nefsin bir diğer kusurudur.

Tedavisi: Selef-i Salihin alimlerini güzelce uyarak salih amellerini ve sözlerini arttırmaya gayret etmektir. Nitekim Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: Her kim kendisini geliştirmiyor, salih amellerini arttırmıyorsa noksanlık içerisindedir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski