Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dost ve Arkadaşlarının Ayıplarını İfşa Etmekten Hoşlanmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dost ve Arkadaşlarının Ayıplarını İfşa Etmekten Hoşlanmak

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru dost ve arkadaşlarının ayıplarını ifşa etmekten hoşlanmasıdır.

Tedavisi: Bu hususta kul dönüp kendi nefsine ayıplarına bakmalı ve kendi nefsi için sevdiği ve istediği şeyi insanlar için de istemelidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kim müslüman bir kardeşinin ayıbını örterse Allah'ta (kıyamet günü) onun ayıbını örter. İbn Mace Hudud 5; Tirmizi Birr, 85; Ahmed b. Hanbel el-Müsned 2/274 4/153.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski