Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Kendisine Mühlet Vermesine Aldanarak İbret Almamak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Kendisine Mühlet Vermesine Aldanarak İbret Almamak

Kusur: Nefsin bir diğer kusuru işlediği günahlara karşı Allahu Teala'nın hemen ceza vermeyip mühlet vermesine bakarak itibara almayıp bu durumdan ibret almamasıdır.

Tedavisi: Allahu Teala'dan onu gazab ve azabından devamlı korkmaktır. Ayrıca kişi şunu bilmelidir Cenab-ı Hakk'ın işlediği günah sebebiyle anında cezalandırmayıp kendisine mühlet vermesi ihmal etmesi demek değildir. Hak Teala'nın kendisine rahmet etmesi dışında onun bu günahlarının yaptıklarının hesabını kuşkusuz Allah soracak ve karşılığını verecektir. Muhakkak ki Mevla'dan hakkıyla korkan kimseler için ibret vardır.

Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurur: Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için ibret vardır. Naziat 79/26

Şair şöyle demiştir: 

Halık'ın mühlet vermesi nefsi aldatmakta

Onun mühlet vermesini sakın ihmal sanma

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski