Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İhlaslı Olmadığı Halde Salih Kimse Gibi Görünmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İhlaslı Olmadığı Halde Salih Kimse Gibi Görünmek

Kusur: Nefsin diğer bir kusuru salih, dürüst olmayı kalbi ihlasla taleb etmediği halde kişinin kendisini salih bir kimse gibi göstermesidir. 

Tedavisi: Görünüşte Allahu Teala'ya karşı huşu saygı ve korku halini terk etmektir. Ancak kalbinde sırrında iç aleminde görülen Allah'a karşı gizli huşu halini mümkün mertebe terk etmemeli bunu devam ettirmelidir.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Verilmeyenle karnını doyurmuş gösteren (ve bununla övünen) tıpkı yalandan elbise giyen kimse gibidir. Buhari Nikah Müslim Libas 35

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski