Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsin Hevasına Tabi Olmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsin Hevasına Tabi Olmak

Kusur:
Nefsin hevasına tabi olması razı olduklarına uyması ve isteklerini yerine getirmesi de nefsin kusurlarındandır.

Tedavisi: Allahu Teala'nın şu ayet-i kerimesidir.

Ve nefsini kötü arzularına uymaktan alıkoyan (kimsenin varacağı yer cennettir) Naziat 79/40

Ve şu ayet-i kerimedir:

Muhakkak ki nefis durmadan aşırı şekilde kötülüğü emreder. Yusuf 12/53

Matar Ed-Dari'nin (r.aleyh) şöyle dediği rivayet edilir: Nefse yerleşmesinden sonra hevayı giderip yok etmek dağları tırnaklarla oymaktan daha zordur.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski