Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sürekli Arkadaş ve Dostlarla Beraber Olmaya Meyil Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sürekli Arkadaş ve Dostlarla Beraber Olmaya Meyil Etmek

Kusur:
Nefsin ayrı bir kusuru dostlarla ünsiyet kurup sürekli onlarla olmaya ve yakın arkadaşlarla sohbet etmeye meyil etmesidir. 

Tedavisi: Kişinin arkadaşlarının kendisinden mutlaka ayrılacağını ve ilişkisinin kesileceğini mutlaka bilmesidir. 

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Cebrail'in kendisine şöyle söylediğini bildirmiştir:

Dilediğin kadar yaşa, muhakkak ki öleceksin. Dilediğini sev, hiç şüphesiz ondan ayrılacaksın. İstediğini yap, muhakkak yaptığının karşılığını bulacaksın. Hakim Müstedrek 4/325  (nr. 7921) Beyhaki Şua'bül-iman 7/349 (nr. 10540) Taberani El-mücemül-evsad 5/151 (nr.4290) Tayalisi Müsned 3/313 (nr. 10862)

Ebu'l Kasım Hakim (r.a.) şöyle demiştir: Samimiyetin dürüstlüğün dışındaki arkadaşlık düşmanlıktır. Paylaşmadıktan ve başkalarına yardım etmedikten sonra toplanan mal ancak üzüntüdür faydalı olmak müstesna insanların içerisine karışmak onlarla arkadaşlık kurmak ise ancak fesattır. Anlaşmazlığa sebeb olur.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski