Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sıkıntısız Rahat Bir Hayat Taleb Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sıkıntısız Rahat Bir Hayat Taleb Etmek

Kusur: Nefsin bir başka kusuru nefsin sevinç içerisinde olması, kendini övmesi ve sıkıntısız bir hayat taleb etmesidir. Bütün bunlar gafletin neticeleridir. 

Tedavisi: Nefsin başına geleceklere karşı uyanık olması tedbir alıp hazırlıklı olması, Rabbinin kendisine emrettikleri husu
sta noksanlığını bunları tam olarak yerine getirmediğini nehy ettiklerini haramları da (utanmadan) işlediğini bilmesidir. Yine bu dünyanın kendisi için bir hapishane olduğunu burada sevinç ve rahat olmadığını kesin olarak bilmesidir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

Dünya müminin hapishanesi, kafirin de cennetidir. Müslim Zühd 1; İbn Mace Zühd 3; Tirmizi Zühd 16

Bu nedenledir ki müminin yaşayışı hapishanedeki kimselerin yaşayışı gibi olması gerekir. Rahatlık içerisinde olanlar gibi değil. 

Davud-i Tai'nin (r.a.) şöyle dediği nakledilir: 2 ebedi olandan (cennet ve cehennemden) birinde ebedi kalma duygusu ariflerin kalbleri parçalandı. 

Bir defasında adamın biri Bişr-i Hafi'ye seni niçin mahsun kederli görüyorum diye sordu: O bu soruya şu cevabı verdi: Çünkü ben Onun taleb ettiği biriyim (zira Allah mahsun olmayı dilediği kimselere nasip eder)

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski