Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Çok Günah İşlemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Konuşarak İnsanları Etkilemeye Çalışmak

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru çok günah işlemek ve kalb katılaşıncaya kadar Hak Teala'nın emirlerine muhalefet etmektir.

Tedavisi: Her nefeste çokça tövbe ve istiğfar etmektir. Bununla birlikte oruç tutmaya devam etmek, geceleri teheccüd namazı kılmak, hayır ehline ehlüllaha hizmet etmek, salihlerin meclisinde bulunmak onlarla beraber oturup kalkmak ve zikir meclislerinde hazır bulunmaktır.

Nitekim bir adam Peygamber Efendimize (s.a.v.) gelerek kalbinin katılığından şikayet etti. Allah Resulü o kimseye kalbini zikir meclislerine yaklaştır nasihatinde bulundu. Müslim Zikir 11; Buhari Daavat 66; Tirmizi Daavat 82; Ahmed b. Hanbel El-müsned 3/150; Hakim, Müstedrek 1/495 (nr. 1820)

Yine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. Ben günde yetmiş defa istiğfar ediyorum. Buhari, Daavat 3; İbn Mace, Edeb 57

Başka bir hadislerinde ise şöyle buyurur: Muhakkak bir kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer Yüce Allah'a tövbe ve istiğfar ederse bu nokta kaybolur gider. Şayet ikinci defa günah işlerse kalbinde başka bir nokta belirir. Nihayetinde kalb günah işlemeye devam ettikçe siyah nokta kalbini tamamen kaplar ve böylece iyiliği bilmez kabul etmez ve kötü şeyleri de reddetmez ayıplamaz hale gelir. İbn Mace Zühd 29 Tirmizi Tefsir 74

Ve devamında şu ayet-i kerimeyi okumuştur: Hayır bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalblerini kirletmiştir. Mutaffifin 83/14

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski