Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Konuşarak İnsanları Etkilemeye Çalışmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Konuşarak İnsanları Etkilemeye Çalışmak

Kusur:
Nefsin insanlarla çok konuşmayı sevmesi sırf başkalarına aktarmak ve süslü sözlerle insanların kendisini teveccüh etmesini sağlamak için ilmin ince derin meselelerine dalması da nefsin kusurlarındandır.

Tedavisi: Öncelikle kişinin bildikleriyle ve söyledikleriyle kendisinin amel etmesidir. İnsanlara sözleriyle değil fiilleriyle haiyle nasihat etmesi güzel örnek olmasıdır.

Nitekim Allahu Teala'nın Hazreti İsa (a.s.) şöyle buyurduğu rivayet edilir. İnsanlara nasihat etmek istediğinde öncelikle kendi nefsine vaaz et o vaazı kendin kabul edip yerine getirdiğin vakit insanlara nasihat et aksi taktirde benden haya et utan.

Kuşkusuz Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İsra (Miraç) gecesi ateşten makaslarla dudakları kırpılan bir kavmin/topluluğun yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimlerdir? diye sordum. O bunlar senin ümmetinin hatibleridir. Onlar insanlara Allahu Teala'nın bildirdiği iyilikleri emrediyor kendi nefislerini unutuyorlardı. Onlar Allah'ın kitabını okuyorlar hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? diye cevap verdi. Ahmed b. Hanbel El-müsned 3/180,231-239 İbn Hıbban Sahih 1/249 (nr. 53) Beyhaki Şuabü'l-iman 4/249 4965

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski