Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Rızık Kaygısı Çekmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Rızık Kaygısı Çekmek

Kusur: Nefsin diğer bir kusur ise şudur: Allahu Teala'nın kefil olduğu rızka gereğinden fazla ihtimam göstermek rızık için endişe etmektir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine farz kıldığı amelleri ise hep az ihtimam gösterip önem vermemektir.

Tedavisi: Kişinin Yüce Allah'ın kendisini yoktan yarattığını ve rızkına kefil olduğunu bilmesidir. Nitekim Hakk Teala şöyle buyurmaktadır: 

Allah sizi yaratan sonra size rızık verendir. Rum30/40

Cenab-ı Hakk'ın kendisini yoktan yaratmasına, var etmesine şükretmeyen kimse elbette kendisine rızıklar ihsan etmesine de şükretmez. Yine kul Allahu Teala'nın kendisini yaratmasında şüpheye düşmediği gibi rızkı hususunda da şüpheye düşmemesi gerekir.

Muhammed b. Abdullah'tan Muhammed b. Ubeyd'in Hatimi Esam'dan (k.s.) duyduğu şu sözü işittim: Hiç bir sabah yokki şeytan bana vesvese verip şöyle demesin. Bugün ne yiyeceksin, ne giyeceksin ve nerede ikamet edeceksin?

Bende ona ölümü tadacağım, kefen giyeceğim ve mezarda ikamet edeceğim diye cevap veririm.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski