Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dışını Süsleyip İç Alemini İhmal Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dışını Süsleyip İç Alemini İhmal Etmek

Kusur: Nefsin başka bir kusuru da insanlara güzel görünmek için zahirini ıslah etmekle güzelleşmekle uğraşmaktır. Allah azze ve celle'nin nazargahı olan batınını ise ıslah etmekten gafil olup ihmal etmek.

Tedavisi: Kulun kuşkusuz insanların ancak Allahu Teala'nın kalblerine koyduğu miktarda kendisine ikram ettiklerini bunun dışında bir ikramda bulunmadıklarını kesin olarak bilmesidir. Ayrıca batınının Allah'ın nazar ettiği yer olduğunu ve batınını ıslah etmenin insanların nazar ettikleri dış görünüşünü ıslah etmekten daha evla olduğunu bilmesidir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa 4/1

Resulü Ekrem (s.a.v.) ise şöyle buyurur.

Muhakkak ki Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin kalblerinize ve yaptığınız amellere bakar. Müslim 1, 10 İbn Mace, Zühd, 9

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski