Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Müdafaha Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Müdafaha Etmek

Kusur: Kişinin nefsi için intikam alması düşmanlık yapması ve gazablanmasıdır.

Tedavisi: Nefse (nefsin kötü istek ve arzularına) düşmanlık ve buğzetmektir. Niye dine muhabbet beslemek ve nehyedilenlerin Allahu Teala'nın haram kıldıklarının yapılmasına (Allah için) gazablanmaktır. Nitekim rivayet edildiğine göre Allah Resulü kendi nefsi için hiçbir zaman intikam almamıştır. Ancak Allah'ın haram ve yasak kıldığı şeylerin çiğnenmesi durumunda (Allah için) intikam almıştır. Buhari, Menakıb 23.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski