Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Aciz İnsanlara Güvenmek ve Onlardan Yardım Beklemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Aciz İnsanlara Güvenmek ve Onlardan Yardım Beklemek

Kusur: Nefsin bir başka kusuru kulun gerçekten bir zararı gidermeye güç yetiremeyen insan oğlundan bunu gidermesini istemesi ve fayda vermeye gücü yetmeyen kimseden bunu beklemesidir. Ayrıca Allah Teala rızkına kefil olduğu (ve rızkını taktir ettiği) halde rızık kazanmaya son derece ihtimam göstermesi rızık endişesi çekmesidir.

Tedavisi: Kulun Allahu Teala'nın kitabında bildirdiği şu ayet-i kerimeye göre imanını sağlamlaştırmaya salih bir imana sahip olmaya çalışmasıdır. 

"Eğer Allah sana bir zarar sıkıntı dokundurursa onu yine Ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana bir hayır dilerse Onun bu keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını, lütfunu kullarından dilediğine eriştirir." Yunus 10/107

"Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın." Hud 11/6

Kul, bu hale ancak mahlukatın ve insanların zayıf ve aciz olduklarını idrak ettiği zaman ulaşır. Böylece bilir ki esasen kendisi muhtaç olan her varlık başkasının ihtiyacını gidermeye güç yetiremez. Zira aciz olan bir kimsenin başkasının ihtiyaçlarını giderme sebeblerini düzenleyip bunları yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle bunu idrak eden kul bu hatasından selamette olur kurtulur ve bütün benliği ile Rabbine yönelir ve sadece Ona güvenir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski