Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İbadetlerde İhmalkarlık ve Tembellik

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İbadetlerde İhmalkarlık ve Tembellik

Kusur: Nefsin kusurlarından bir diğeri önceden beri önceden beri yapadurduğu Hak Teala'nın hükümlerini ibadetleri ihmal etmek bu hususta tembellik yapmaktır. Tembelliğinin ve gereği gibi kulluk yapmadığının farkında olmayıp bunu önemsememek bundan daha büyük ayıp ve kusurdur. Daha ayıbı ise kendisinde bu kusurları görmemesidir. Bundan daha büyük ayıp ise bu ibadetleri yerine getirmedeki ihmallik ve noksanlığının olmasıyla beraber kendisini yeterli görüp başarılı olduğunu zannetmesidir.

Bu ayıp ve kusurların sebebi bu hükümleri ibadetleri yerine getirmeye muvaffak olduğundan Allahu Tealaya az şükretmesinden kaynaklanmaktadır. Kul ne zaman Rabbine az şükür ederse yeterli başarılı olma mertebesinden eksiklik mertebesine düşürülür, noksanını ve kusurlarını görmek kendisine perdelenir, böylece yaptığı şeyleri güzel olarak görür.

"Hiç kötü işleri kendisine süslü gösterilipte onu güzel gören kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen gibi olur mu?" Fatr 35/8

Tedavisi: Allahu Tealaya iltica etmeye sığınmaya devam etmek Onu zikretmekten ve kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ayrılmamaktır. Yiyeceği rızkı araştırıp dikkat etmek, helal rızık yemektir. Müslümanlara hürmet etmek, onlara saygısızlık ve haksızlık etmemek, Allah'ın veli kullarından ilk başarılı haline dönmesi için dua istemektir. Böylelikle umulur ki Cenab-ı Hak o kimseye kendisine hizmet ve taat yolunu açar.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski