Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tamah

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tamah

Kusur: Nefsin kusurlarından biri de tamahtır. (Aç gözlülüktür).

Tedavisi: Kulun tamahkarlığın kendisine riyakar olmaya sebeb olacağını ve yaptığı ibadetlerin tadını unutturacağını kesin olarak bilmesidir. Zira Allah kendisini insanlara kul köle olmaktan uzak hür olarak yaratmışken bu aç gözlülüğü onu kullara kul köle olmaya götürür.

Nitekim Allah Resulü tamahtan Allahu Tealaya sığınmış ve şöyle dua etmiştir:

Allahım! Bana çok tamahkarlığa sürükleyen istekten, aç gözlülükten, istenilmesi gereken şeyin dışında başka bir şeyi istemekten sana sığınırım. Ahmed b. Hanbel, El-müsned 5/232-247; Hakim, Müstedrek 1/533 (nr. 1956); Taberani, El-mu-cemü'l-Kebir 18/69 (nr. 127-128) 20/93 (nr.179)

Hadiste anlatılan tamah istek öyle bir şey ki kalbine baskı yapar. Böylece onun dünyaya rağbetini artırır ve ahiretten uzaklaştırır.

Selef-i Salihin'in bazılarının şöyle dediği rivayet edilmiştir: Tamah, açgözlülük sürekli fakirliktir. 

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski