Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İbadetleri Gösteriş İçin Yapmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İbadetleri Gösteriş İçin Yapmak

Kusur:
Nefsin diğer kusuru taat ve ibadetlerini açığa çıkarmasıdır. Bununla birlikte insanların bunu bilmesinden ve görmesinden hoşlanmasıdır. Yani gösteriş için ibadet yapmasıdır. Böylece onların yanında kendini ibadetle süslemiş donanmış göstermiş olur.

Tedavisi: Kulun yaratılmışların hakikatte kendisine ne fayda ne de zarar veremeyeceğini bilmesiyle mümkündür. 

Kul bu ayıbtan kurtulmak için yaptığı amellerde ihlas sahibi olmaya çalışmalıdır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur:

Halbuki onlara (kendilerine kitab verilenlere) ancak dini yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler (şirkten uzak) olarak Allah'a kulluk etmeleri emredilmiştir. Beyyine 98/5

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i kutsi de şöyle haber verir: Her kim içerisinde benden başkasına ortak koşacak şekilde amel işlerse Ben o amelden beriyim uzağım. O amelde bana ortak koşana aittir. Müslim, Zühd 6; İbn Mace, Zühd 21; Malik, Muvatta, Mukaddime 6

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski