Hediyeleşmek İle İlgili Sünnetler

Hediyeleşmek İle İlgili Sünnetler
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) hediye kabul eder daha iyisiyle ona karşılıkta bulunurdu.164
 • Hediye edileni yerdi/kabul ederdi; sadakayı yemezdi/kabul etmezdi.165
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine gelen hediyeleri başkalarına hediye ederdi.166
 • Hediyeleşmelerde bulunmak sünnettir. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) sevgi ve muhabbet oluşsun 167 diye hediyeleşmeyi tavsiye eder, hediyeleşme imkânı olmayınca “güler yüz, tadlı dil, samimi duayı” hediye olarak sunulmasını isterdi.
 • Gelen hediye helal şeylerden ise kabul edilmeli.168
 • Evlilik yapanlar, akrabalara, komşulara, din büyüklerine hediye vermek sünnette sabittir.169
 • Müjdeli haber getirene hediye vermekte sahabe uygulamalarında vardır.170
 • Hediyeleşmek kinleri ortadan kaldırır.171
 • Hediyeleşmek nzık genişliğine sebep olur.172
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Kendilerine verilen hediyeleri yalnız yemezler, özellikle çocuklara ikram ederdi.
 • Hibe edilen şeyi geri istememek. Hibeyi geri istemek köpeğin kusmuğunu yalaması gibidir.173
 • Memur, makam ve mevki sahiplerine verilen hediyeler genellikle dünyevi çıkarlar sebebiyle verildiğinden rüşvet endişesi vardır.174 (Bu yüzden devlet memurları hediye almamalıdır.)
 • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) hediye, bahşiş ve sadaka vereceği zaman bizzat kendi eliyle verirdi.175

164 Buhari (3/206)
165 İbn Said, Taberânl
166 Müslim, Cihâd:35
167 Muvatta, Husnu’l-Halk: 16
168 Buhâri, el-Edebü’l-Müfred: 270
169 Siret’i Şâmi, (11/202)
170 Müslim, Mûsafirîn: 75
171 Edebü’l-Müfred
172 Camiüs’Sagir, 302
173 Buhari
174 Şemail’i-Kübrâ, (1/120)
175 îbn Mâce; Fethü’l-Kadîr
Daha yeni Daha eski