Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünya ve Dünya Ehli Hakkında Konuşmaya Dalmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünya ve Dünya Ehli Hakkında Konuşmaya Dalmak

Kusur: Nefsin başka bir kusuru dünya sebebleri ve meydana gelen yeni (modern) şeylere karşı muhabbet beslemek bundan hoşlanmaktır.

Tedavisi: Bütün vakitlerinde daima (İslam'ın uygun gördüğü tavsiye ettiği şeyleri) tevekkül ile meşgul olmaktır. Zira bu dünyayı dünya ehlini ve onların daldıkları boş şeyleri zikretmekten kişiyi alıkoyar. Kul şüphesiz bilir ki bunlar malayani yani boş şeylerdendir ve hemen bunları terk eder.

Çünkü Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kişinin malayani'yi (kendisini ilgilendirmeyen faydasız boş söz ve işleri) terk etmesi müslümanlığının güzelliğindendir. Maliki Muvatta, Hüsnül hulk, 1, Tirmizi Zühd, 11 İbn Mace, Fiten 12, Ahmed b. Hanbel, El-müsned 1/201

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski