Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Çok Temennide, Talebte Bulunmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Çok Temennide, Talebte Bulunmak

Kusur:
Bir diğer kusuru nefsin çok temennide bulunmasıdır. Temenni aslında Allahu Teala'nın kaza ve 
kaderine itirazda bulunmaktır. 

Tedavisi: Kulun temenni ettiği şeyin akebinde ne olacağından haberdar olmadığını iyice idrak etmesidir. Temenni ettiği şey kendisine hayır mı yoksa şerre mi sürükleyecek? Ayrıca akabinde razı olacağı bir şey mi yoksa kızacağı birşey mi gelecektir?

Zira temenni ettiği şeyin akıbetinin belirsizliğini kesin olarak idrak ettiği zaman nefsi o şeyi arzu etmekten vazgeçer. Allah'ın taktirine razı ve teslim olma yoluna yönelir. Böylece rahata huzura kavuşur.

Bu nedenledir ki Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

Sizden biriniz başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin ve şöyle desin: Allahım! Hayat, yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölüm benim için hayırlı olduğu vakitte benim canımı al. Müslim, Zikr, 4; Tirmizi, 3; Nesai, Cenaiz, 1

Allah'ın Resulü başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

Sizden biri bir şey temenni ettiğinde temenni ettiği şeye baksın dikkat etsin. Nitekim kişi temenni ettiği şeyden kendisi için ne yazıldığını taktir edileceğini bilmez. Buhari, El-edebül-müfred (nr. 794) Ahmed b. Hanbel el-müsned 2/357-387

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski