Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünya Malını Çoğaltma Hırsı

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünya Malını Çoğaltma Hırsı

Kusur:
Nefsin bir diğer kusuru dünyayı imar etmeye ve daha fazla dünyalık elde etmeye karşı hırslı istekli olmasıdır. 

Tedavisi: Kulun dünyanın gerçekte kalma yeri olmadığını kesin olarak bilmesidir. Ayrıca gerçek karar yurdunun şüphesiz ahiret olduğunu bilmesidir. Akıllı kimse hakiki sürekli kalacağı yurdu (ahireti) için çalışan kimsedir. Yolculuğunun geçiçi kalma yeri olan dünya için çalışmaz. Muhakkak kalma, konak yerleri yolculukta kısa süreliğine geçici karar makamlarıdır. Bu sebeble akıllı kimse asıl kalış yeri olan ahiret için çalışır salih amel işler.

Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun eğlence bir süs aranızda bir öğünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Hadid 57/20

Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Nisa 4/77

Ahiret yurdu sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Araf 7/169

Ahiret ise Rabbinin katında takva sahiblerine Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur. Zuhruf 43/35

Halbuki ahiret daha hayırlı hemde ebedidir. A'la 87/17

Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Duha 93/4

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski