Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'tan Hayırlısını İstediği Halde Taktirine Razı Olmamak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'tan Hayırlısını İstediği Halde Taktirine Razı Olmamak

Kusur:
Şu da nefsin başka bir kusurudur. Muhakkak ki nefis Cenab-ı Hak'tan işlerinde hayırlı olanı taktir etmesini ister. Ancak ardından Allahu Teala'nın onun için taktir ettiği şeye razı olmaz, kızar.

Tedavisi: Öncelikle şunu bilmesi şuna inanması gerekiyor ki kişi eşyanın meydana gelen herşeyin sadece zahiri görünen yüzünü biliyor yani işin hakikatini iç yüzünü bilmiyor. Allahu Teala'nın ise açık ve gizli her şeyin ve bunların hakikatini biliyor. Bu sebeble herşeyi bilen Allahu Teala'nın kul hakkında taktir ettiği şey kulun nefsi için hali hazır da tercih ettiği istediği şeyden daha hayırlıdır.

Çünkü Cenab-ı Hak herşeyi düzene koyandır. Taktir edendir. Ondan başka düzene koyan yoktur. İnsanın taktir edilene kızması hoşnut olmaması kaderini değiştirmez. Dolayısı ile kulun Allahu Teala'nın kader ve kazasına razı olma yolunu tutması ve Onun taktir ettiği şeyden hoşnut ve razı olması gerekir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski