Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Övülmekten Hoşlanmak Yerildiği Vakit Gazab Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Övülmekten Hoşlanmak Yerildiği Vakit Gazab Etmek

Kusur: Nefsin diğer bir kusuru şudur: Şüphesiz ki nefis kendisinden razı olan kendisini seven biri onu övdüğü vakit bundan haddinden fazla hoşlanır ve buna sevinir. Biri zemmettiğinde ise yine haddini aşarak o kimseye çokça gazab eder.

Tedavisi: Doğru ve Hak neyse nefsin ona razı olmasıdır. Hatta kendisinden razı olan kendisini seven kimse övdüğünde nefis haddini aşmaz. Kendisine kızan kişi onu zemmettiğinde eleştirdiğinde de yine haddini aşmaz ve o kimseye düşmanlık etmez. Bu hastalık çoğunlukla Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına gerekli itinayı yeterince göstermemesinden kaynaklanır. 

Nitekim Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Methedenlerin yüzlerine toprak saçın. Ahmed b. Hanbel, el-müsned, 6/5; Taberani el-mü-cem-ü'l-Kebir 20/239 (nr. 565-566)

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski