Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Çok Konuşmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Çok Konuşmak

Kusur: Nefsin başka bir kusuru çok konuşmaktır. Çok konuşmak iki şeyden dolayı kaynaklanır. Kişi ya ilmini ve fesahatini insanların görmesini isteyerek riyaset (başkanlık, liderlik) taleb ettiği için çok konuşur ya da konuşulan konu hakkında ilmi azdır bu sebeble çok konuşur.

Tedavisi: Bunun gerçekleşmesi öncelikle konuştuğu herşeyin zaptedildiğini gereksiz konuşmalarının aleyhine yazıldığını ve mutlaka bunlardan hesaba çekileceğini bilmesiyle mümkündür.

Nitekim Hak Teala şöyle buyurmuştur: Şunu iyi bilinki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. İnfitar 82/10-12

İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf 50/18

Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun iyiliği emredip kötülüğü men etmesi ve Allah azze ve celleyi zikretmesi hariç konuştuklarının hepsi aleyhinedir. İbn Mace, Fiten, 12; Tirmizi, Zühd, 62; Hakim, Müstedrek, 2/513 (nr. 3892)

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Onların fısıldaşmalarının kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut insanların arasını düzeltmeye isteyen müsnesna. Nisa 4/114

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski