Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sahip Olduğu İlim İle Lider Olmayı İstemek ve Kibirlenmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Sahip Olduğu İlim İle Lider Olmayı İstemek ve Kibirlenmek

Kusur:
Nefsin diğer bir kusuru, sahib olduğu ilim sebebiyle başkan, lider olmayı istemek, kibirlenmek ve ilmiyle iftihar etmek ve akranlarına karşı gururlanmaktır.

Tedavisi: Öncelikle kulun Allahu Teala'nın kendisine bahşettiği ihsanları nimetleri görmesidir. O'nun ihsanlarından biri Hak Teala'nın onu bildirdiği hükümleri için bir kap (Allahu teala'nın insanı hükümlerini öğrenen ve uygulayabilen bir özellikte yaratmış olmasıdır) olarak yaratmasıdır.

Bununla beraber Cenab-ı Hakkın kendisine ihsan ettiği ilim ve hikmet gibi nimetlere karşı şükrünün noksanlığını görmesi gerekir. Ayrıca tevazu sahibi olması, kalb kırıklığı (gönlün mahsun olması), insanlara şefkat görmesi ve nasihat etmesi yine tedavinin gerekenlerindendir. Nitekim Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Her kim ilmi alimlere övünmek veya onunla sefih kimselere karşı münakaşa yapmak vahut insanlar yüzlerini kendisine çevirsin (itibar etsinler, övsünler) diye taleb ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Darimi, Sünen, 1/116 (nr.374); Bezzar, Müsned, 2/347; Taberani, El-mü-cemü-l-Kebir, 20/66 (nr.121).

Bu sebeble selef-i salihin alimlerinden bazısı şöyle demiştir:

Her kim ilmini arttırırsa Allahu Teala'ya karşı korkusunu saygı ve takvasını da arttırsın. 

Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Kulları içinden ancak alimler (gereğince) korkarlar. Fatır 35/28

Adamın biri Şa'bi'ye (r.a.) gelerek:

Ey Alim! diye seslendi. Bunun üzerine İmam Şa'bi:

Gerçek alim Allah Teala'dan hakkıyla korkan saygı duyan kimsedir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski