Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tembellik

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Tembellik

Kusur: Nefsin bir başka kusuru tembelliktir. Tembellik tokluğun mirasıdır. Muhakkak nefis doyduğu zaman kuvvetlenir, kuvvetlendiği zaman da haz meydana gelir. Hazzın meydana gelmesiyle de nefis kalbe galib gelir.

Tedavisi: Nefsi aç bırakmaktır. Çünkü nefs aç kaldığı zaman sahib olduğu haz zayıflar, yok olup gider. Bu taktir de kalb nefse galib gelir. Kalb nefse galib gelince bu durum kulu ibadete sevk eder, tembelliği giderir. Bu sebeble Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ademoğlu midesinden daha kötü bir kab doldurmamıştır. Ademoğluna belini doğrultacak bir kaç lokma yeter. Yemesi mutlaka gerekiyorsa midesinin 3'de 1'ini yemek 3'de 1'ini içmek 3'de 1'ini de nefes almak için ayıpmalıdır. Tirmizi, Zühd, 47; İbn Mace, Et-ime 50; Ahmed b. Hanbel, El-müsned, 4/132.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)
Daha yeni Daha eski