Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Yaptığı İbadetlerde Lezzet Bulamamak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Yaptığı İbadetlerde Lezzet Bulamamak

Kusur: Nefsin bir diğer kusuru, ibadetlerden lezzet alamamasıdır.

Bunun sebebi ise kalbin hasta olmasından, sırrında hiyanet etmesinden, asli vazifesini yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Tedavisi: Helal yemek ve Allahu Teala'yı devamlı zikretmek, unutmamak, salihlere hizmet etmek ve onlara yakın olmaktır. Ayrıca kalbinden (manevi) hastalıkların zulmetini gidererek kalbini ıslah etmesi için Cenab-ı Hakka tazarruh etmektir. Kul böle yaptığı takdirde Allahu Teala'yı zikrettiğinde taat ve ibadetin lezzetini hisseder.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski