Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Yaptığı Amellerin Karşılığını Beklemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Yaptığı Amellerin Karşılığını Beklemek

Kusur: Kulun yaptığı amellere, ibadetlere mukabil mükafat beklemesi nefsin başka bir kusurudur.

Tedavisi: Kulun, yaptığı amellerin noksanlığını ve bu amellerdeki ihlasının az olduğunu görmesidir.

Nitekim akıllı kimse yaptığı amel karşılığında edeb ve takvası gereği mükafat beklemeyen ve bundan uzak duran kimsedir. Aynı şekilde bu kimse, kendisine taktir edilen şeyin dünyada ve ahirette mutlaka kendisine ulaşacağını bilerek karşılık beklemekten yüz çevirir. Bulunduğu bu durumdan kendisini ancak ihlas kurtarır.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski