Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İç Alemini Terk Edip Dışını Süslemek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İç Alemini Terk Edip Dışını Süslemek

Kusur:
Nefsin bir diğer kusuru, iç alemini terk edip zahirini süslemektir. Gerçek manada Allah'a boyun eğmediği halde alçak gönüllü mütevazi görünmek ve kalb huzuru olmadığı halde ibadet ve taatte bulunmaktır.

Tedavisi: Batınındaki nurların, dışa yansıyan fiillerini, dış alemini güzelleştirmesi, iç sırlarını muhafaza etmesi, eksiklerini tamamlayıp iyileştirmesi gerekir. 

Böylelikle iç alem, süslemeye gerek kalmaksızın, kendiliğinden süslenmiş olur. Peşine düşmeksizin heybetli, arkasında kendisini destekleyen bir topluluk olmaksızın izzetli ve güçlü olur.

Her kim sırrını (iç alemini, kalbini) ıslah eder, düzeltirse Allahu Teala'da onun dışını ıslah eder.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski