Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İnsanların Ayıplarıyla Meşgul Olmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: İnsanların Ayıplarıyla Meşgul Olmak

Kusur: Nefsin başka bir kusuru kendi ayıplarını görmeyip insanların ayıplarıyla meşgul olmasıdır.

Tedavisi: Kişinin öncelikle nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmesi, bu ayıpları ve nefsin hilelerini iyi bilmesidir. Bununla birlikte Allah için seferlere çıkmak, kötülüklerden ve kötü huylu kimselerden alakayı kesmek, salihlere muhabbet beslemek, onların emir ve tavsiyelerini yerine getirmektir.

Bu ayıptan kurtulmanın en azı şayet kendi kusurlarını girmekte uğraşmıyorsa hiç değilse başkalarının ayıplarıyla uğraşmaz ve onları mazur görür. Yine onların ayıplarını örter ve açığa çıkarmaz. Bu davranışı ile de Allahu Teala'nın kendi ayıplarını düzeltmesini ümit eder.

Nitekim Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

Her kim müslüman bir kardeşinin ayıbını örterse Allahu Teala'da onun ayıbını örter. Her kim de müslüman bir kardeşinin ayıbını ortaya çıkarırsa Allah'da onun ayıbını ortaya çıkarır, evinin içinde de olsa onu rezil eder. İbn Mace, Hudud, 5; Tirmizi, Birr, 85; Ahmed b. Hanbel, El-müsned, 2/273; 4/153.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski