Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Üstün Görmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsini Üstün Görmek

Kusur:
Kişinin nefsinde bir varlık, üstünlük görmesi ve nefsine şefkat edip acıyıp isteklerini yerine getirmesi de nefsin başka bir kusurudur.

Tedavisi: Bütün hallerinde işlerinde Allah Teala'nın kendisine bahşettiği bunca lutüf ve nimetlerini görüp bunu iyice kavramaktır. Çünkü bu kişinin kendi nefsinde bir varlık ve üstünlük görmesine engel olur.

Ebu Bekir Razi (r.a.) bana Vasıti'den (r.a.) duyduğu şu sözü nakletti:

Allahu Teala'nın en çok hoşlanmadığı şey kişinin kendi nefsinde bir varlık ve onu üstün görmesi, ayrıca yaptıklarını güzel görüp beğenmesidir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski