Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Gaflet ve Gevşeklik

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Gaflet ve Gevşeklik

Kusur: Şunlarda nefsin kusurlarındandır:

Gaflet, ihmalkarlık, günah işlemekte ısrar etmek, ibadet ve vazifelerini tehir etmek, uzun emel sahibi olmak, ölümü uzak görmek.

Tedavisi: Hüseyin b. Yahya'nın (r.a.) Cafer Huldi'den (r.a.) bana naklettiği sözlerdir:

Cüneyd-i Bağdadi (k.s.) Hazretlerine, 

- Her şeyden kalben bağlantıyı kesip sadece Allah'a yönelmenin, gönlü Allah'a adamanın yolu nedir, diye soruldu. O da şu cevabı verdi:

- Günah işlemekte ısrar etmeyi gideren bir tövbe, ibadetleri tehir etmeyi yok eden bir Allah korkusu, salih amelleri işlemeye yöneltecek bir istek, muhtelif zamanlarda belli bir zamana sıkıştırmaksızın devamlı Allah'ı zikretmek, kendini ölüme yakın, emellerine ulaşmayı uzak kabul ederek nefse muhalefet etmesidir. Bunu üzerine:

- Kul bu hale nasıl ulaşır diye soruldu? O da:

- Herşeyden soyutlanmış saf tevhid dolu bir kalb ile buyurdu. 

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski