Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua "Misafir Duası"

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua "Misafir Duası"
Misafirin duâsı geçerlidir. Üç kimsenin duâsı reddolunmaz. Biri mazlum, biri oruçlu, üçüncüsü de misafirin duâsıdır. “Misafir on bereketle gelir, dokuzunu hane sahibine bırakır, birini alır gider.” denilmiştir.

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Kim misafire ikram ederse, cennet ona vâcib olur. ” demiştir.

İslâm dini kadar misafire hürmet eden hiçbir din yoktur. Müslümanların misafirperverliği tarihlere şan vermiştir.

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua "Misafir Duası"

Okunuşu: Allâhumme bârik lehüm fîmâ rezektehum, veğfir lehum, verhamhum.

Anlamı: Allah’ım (hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge.

20. Meşâriku ’l-Envar, s. 172.
Daha yeni Daha eski