İş Yeri, Dükkan, Mekan, Açılış Duası

İş Yeri, Dükkan, Mekan, Açılış Duası
İnsanların maişetini temin gayesi ile yatırım, ticaret, sanayi gibi işletmelerin inşasında bulunmak, hayırlı bir eser inşa etmek, ev, dükkân, işyeri, okul, hastane yapımı, kamu yararına yönelik eserlerin inşası hayırlı faaliyetlerden olup, birer salih amel cümlesindendir. Bu gibi eserlerin temeli esnasında Yüce Allah’a hamd ve kolaylık duasında bulunmak aynı zamanda mülkün gerçek sahibini hatırlamak ve O’na şükürde bulunmaktır. Bu gibi zamanlarda şöyle dua edilebilir:

İŞ YERİ, DÜKKAN, MEKAN, AÇILIŞ DUASI

Euzübillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym.

Elhamdulillahi Rabbil alemiyn. Vessalatü vesselamu alâ Rasulina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmaiyn. Rabbena tekabbel minna inneke entes-semiyul aliym. Vetüb Aleyna ya Mevlana inneke entet-tevvaburrahim. Vehdina veveffikna ilel hakki veila tariykil müstakiym. Vağfu anna ya Keriym. Vağfu anna ya Rahiym. Vağfirlena zünuvbena bi fadlike ve keremike ya Ekremel-Ekremiyn. Veya Erhamerrahimiyn. Allahümme ya Müfettihal ebvab. İftah lena hayrel bab. Allahümmerzukna rizkan halalen tayyiben ve rizkan vasia. Birahmetike Ya Erhamerrahimiyn. Ve ente hayrurrazikıyn. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun veselamun alel mürseliyn. Velhamdulillahi Rabbil alemiyn.

Ya Rabbel Alemin!

“Ya Rezzak, Ya Fettah, Ya Latif, Ya Vedud, Ya Allah (Celle Celalühu) “

Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize helal ve bol temiz rızıklar ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı Sen’sin.
 
İlahi yâ Rabbi! Bu açılış merasiminde, ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Kutsi hadisinde buyurdun; “Ben kulumun zannı üzereyim”. Sen Rahimsin, Rezzaksın, Kerimsin, Gafursun biliyoruz, Rahmet, Rezzak ve Gufran İsm-i Şerifinle tecelli eyle yâ Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma Nefsimize ve Şeytana uydurtma yâ Rabbi. Bizleri dalâlette, cehâlette bırakma yâ Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru, her türlü âfetlere karşı muhafaza eyle yâ Rabbi.

"Ey Allah'ım! Bizi ve ailemizi, neslimizi haramdan koru, bize ve bütün din kardeşlerime helal rızık nasip et. Bizi senden başka kimseye muhtaç etme! Âmin."

İlahi yâ Rabbi!
 
Yüce Kur’ân-ı Kerim de buyurduğun; “insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer” ilahi fermanına uyarak, Kardeşimizin Geçimini temin etmek için açmış olduğu bu işyerini hayırlı ve uğurlu bereketli eyle, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı eyle yâ Rabbi.

Bu mekan sahibinin vücuduna sıhhat ve afiyet, sözlerinde sabır, sebat ve sadakat, işlerinde de herkese karşı emin ve itimatlı eyle Ya Rabbi!

Bu mekan sahibine hayırlı işler, Hayırlı müşteriler, Hayırlı rızıklar ve bol bereketler ihsan eyle Ya Rabbi!

Müşterilerine karşı daima saygılı, işlerinde isabetli ve başarılı eyle; Kendisini ve cümlemizi hiçbir zaman Allah'ın emirlerinden, Peygamberimiz’in sünnetinden ayırma Ya Rabbi!

İlahi yâ Rabbi! Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle.

İlahi yâ Rabbi! Her türlü kötülüklerden, Haramlardan, fesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitnelerden, fesat, haset ve kıskançlıklardan koru. Hayırlara vesile kıl. Kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle.

İlahi yâ Rabbi! Bugün burada açılışını yaptığımız iş yerini hayırlı eyle. Şu anda burada bulunan kardeşlerimizi de aynı heyacan ve duyguları tatmayı nasip eyle.

Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkartma. Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle yâ Rabbi! Âmin. Velhamdülillehi Rabbil Âlemin el-Fatiha.
Daha yeni Daha eski