Er-Reşid İsminin Fazilet ve Sırları

Er-Reşid İsminin Fazilet ve Sırları

ER-REŞİD isminin zikri (514) adettir. Zikir saati Güneş; zi­kir günü Pazar.

ER-REŞİD isminin ve diğer pek çok ismin zikir saatine ve gününe Veliler pek fazla önem vermemişlerdir. Merhum Hasanü’l-Basrî, bu ismin “İSM-İ AZAM”olan isimlerden oldu­ğunu söylemiştir.

Hasanü’l-BASRÎ, bu ismi, hayatı boyunca hususi virdi olarak devam ettirmiştir. Şeyh-i EKBER Muhiddîn-i Arabi’nin “FÜSÛSÜ’L-HİKEM”adlı eserinde buna işaret vardır. Onun da bu isme “İSM-İ A’ZAM” dediği ve hayatı boyunca bu ismin zikrine devam ettiği nakledilmektedir.

İmam Cafer-i Sâdık, bu ismi Ebcede göre Vefk edip her zaman yanında taşırmış. İmam Şiblî de ölünceye kadar bu ismin zikrine devam etmiştir. Hacı Bayram-ı Velî ve Şeyh Mu- hiddin Hisârî’nin de devamlı olarak zikirlerinin “ER-REŞÎD” ismi şerifi olduğu nakledilmektedir.

Kısacası, dünya ve ahiret mutluluğunu isteyenler bu mü­barek ismin zikrine devam etmelidirler. Nakledildiğine göre Hz. Süleyman (a.s) da bu ismin zikriyle meşgul olmuştur. Bi­lindiği gibi Hz. Süleyman (a.s)’a hem ilim ve hikmet, hem de devlet ve saltanat verilmiştir. Onun da hem dünya, hem de ahiret makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri saye­sinde ulaştığı söylenmektedir. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir.

1. ER-REŞÎD ismini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.

2. Her gün (514) defa okuyan tarikat, istikamet ve rızada Râşit ve Mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

3. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden bir kimse (1000) kere okusa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.
Daha yeni Daha eski