El-Varis İsminin Fazilet ve Sırları

El-Varis İsminin Fazilet ve Sırları

EL-VÂRİS isminin zikri (707) adettir. Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir.

Zikir saatinin Zühre olduğunu da söyleyenler var. Bu takdirde zikir günü Cuma olur.

1. EL-VÂRİS işminin zikrine devam eden ve her gün (707) kere okuyan kimseye dünyevi ve uhrevi birtakım nimetler ihsanlar edilir. İşleri kolaylaşır; pek çok yararını görür.

2. Ahiret işleri için adetle sınırlanmamalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulu­nulur. Yüce Allah’ın izin ve iradesiyle iki cihan mutluluğuna erer.

3. Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücuduna hastalık ve elem isabet etmez.
Daha yeni Daha eski