El-Bari İsminin Fazilet ve Sırları

El-Bari İsminin Fazilet ve Sırları

EI-BÂRİ isminin Ebced değeri (213) adettir. Zikir saati Güneş’tir (Pazar). Pazar günü güneş saati sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

1. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda devam eden kimse, başkalarının başaramadığı işleri başarır.

2. Şeyh Ya’lâ diyor ki: “El-Bâri isminin zikriyle meşgul olan kimse, hasmına galip olur.”

3. Havas alimlerinin büyüklerinden olan Şeyh Ahmed el-Bûnî ise, bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimsenin gam ve kederden kurtulacağını söylemiştir.

4. EL-BÂRİ’, isminin zikrine devam eden kimselerin, zekasının güçleneceği de, bu ismin özellikleri arasında sayılmıştır.

5. Bu simin zikrine yedi gün 100’er defa okuyarak devam eden kimse, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur…

6. Her gün zikrine devam eden kimsenin kabir azabından kurtulacağı belirtilmiş ve yüce Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı, kabrinde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.

7. Sürekli başı ağrıyan kimsenin, bu ismi gümüş bir levha üzerine nakşedip başına koyan kimsenin bu ismin hürmetine baş ağrısının geçeceği de bu ismin özelliklerinden sayılmıştır.
Daha yeni Daha eski