El-Halık İsminin Fazilet ve Sırları

El-Halik İsminin Fazilet ve Sırları

EL-HÂLIK isminin ebcet değeri (731); zikir saati Güneş, Pazar’dır.

Pazar günü güneş saati demek, sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir.

1. Yedi gün arka arkaya 100 defa “YÂ HÂLIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkârlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkârların ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.

2. EL-HALIK ismini, seher vakitlerinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

3. İyileşmesi zor olan bazı hastalıklar için bu ismin zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

4. Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir, gam ve kederden kurtarır, âhiret saltanatı ile taltif eder.

5. Çözülmeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 (beş bin yüz on beş) defa zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir ve işi kolayca çözülür.

Havas âlimleri, bu ismin, Güneş saatinde ve (701) defa olarak zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir.
Daha yeni Daha eski