Allah’ı Nerede Aramalıyız?

Allah’ı Nerede Aramalıyız?

Bir Müslüman Allah’ı nerede aramalıdır?

Müslümanların derdine çâre olmak, Allâh’ın rızâsını kazandıran büyük bir içtimâî ibâdettir.

Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olmayı arzu eden ince ve hassas bir mü’min gönlü, mâtemlerin civârında bulunarak Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi îtiyad hâline getirmeli, Allah Teâlâ’yı kalbi kırıkların yanında aramalıdır. Zîrâ kuluna hizmet, Allah Teâlâ’ya hizmet; ümmetine hizmet de Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e hizmet gibidir.

Müslümanların derdine çâre olmak, Allâh’ın rızâsını kazandıran büyük bir içtimâî ibâdettir. Bîgâne kalmak ise, Cenâb-ı Hakk’ın sevmediği bir hodgâmlıktır. Bütün Müslümanlar, tek bir vücut gibi olduğundan, bir âzânın ağrısına bîgâne kalmak, nihâyette bütün vücûdun acı ve ıztırâbına sebep olabilir.

Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski