“La İlahe İllallah” Diyen Cennete Girecek mi?

“La İlahe İllallah” Diyen Cennete Girecek mi?
Ölmek üzere olan bir kimsenin son sözü “La ilahe illallah” olursa Cennete girecek mi?

İnsanoğlu, hayatını bu muhtevâda yaşamalı, ölürken de kelime-i şehâdeti tekrar ederek can emânetini teslim etmelidir.

Hazret-i Ömer -radıya
llâhu anh- bir gün Hazret-i Talha’yı üzgün görmüştü. Sebebini sorduğunda, Talha -radıyallâhu anh-:

“–Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün şöyle buyurmuşlardı:

«Ben bir söz biliyorum, her kim ölürken onu söylerse mutlakâ amel defteri için bir nûr olur ve cesedi ile rûhu da o kelime sebebiyle ölüm esnâsında ilâhî rızâya, rahmete ve huzûra nâil olur.»

ÖLMEK ÜZERE OLANLARA “LA İLAHE İLLALLAH” DEMEYİ TELKİN EDİN


Ben bu sözün ne olduğunu soramadan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vefat ettiler. İşte bu sebeple üzgünüm.” dedi. Bunun üzerine Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-:

“–Ben o sözü biliyorum. O, Peygamber Efendimizin, amcaları (Ebû Tâlib’in) söylemesini arzu ettikleri «Lâ ilâhe illâllah» cümlesidir. Rasûlullah eğer amcaları için bundan daha kurtarıcı bir söz bilselerdi, muhakkak onu söylemesini isterlerdi.” dedi. (İbn-i Mâce, Edeb, 54. Ayrıca bkz. Ahmed, I, 6)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Ölmek üzere olanlarınıza «Lâ ilâhe illâllah» demeyi telkin ediniz!”
(Müslim, Cenâiz 1, 2)

“Kimin son sözü, «Lâ ilâhe illâllah» olursa, o kişi Cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 20/3116; Ahmed, V, 247; Hâkim, I, 503)

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!” (Münâvî, Feyzü’l-Kadir, V, 663)

Hak Din İslam, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski