Hz. Yakup Kimdir? Hayatı, Babası

Hz. Yakup Kimdir? Hayatı, Babası

HZ.YAKUP ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, BABASI


De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız." Sure-i Ali İmran 84

Hazreti İbrahim, Babil halkına peygamber olarak gönderilmişti. Hz. İbrahim’in vefatından sonra Hz. İsmail ve Hz. İshak olmak üzere iki oğlu dünyada kalmışlardır. .

İşte Hazreti Yakub, İshak aleyhisselâmın oğludur.

Rivayete göre Hz. İshak’m iki oğlu vardır. Biri Ays diğeri ise Yakub’tur. Ays ve Yakub ikiz bebeklerdir.

Hz. Yakub’un lakabı, “İsrail” olduğundan oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail” (İsrailoğullan) denmiştir.

Hazreti İshak’dan sonra, yerine peygamber olarak Kenan ilinde kalmıştır.

Kardeşi ile ayrı yerlerde yaşamışlardır. Babasının vefatından önce tavsiyesi üzerine Şam’a göç etmiş ve orada yaşama devam etmiştir.

Birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. Rahil adındaki eşinden Hz. Yusuf dünyaya gelmiştir. Hz. Yusuf’u dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra annesi vefat etmiştir.

Hazreti Yusuf küçük yaşta öksüz kalmıştır. Hz. Yusuf dünyaya geldiğinde Hz. Yakub ise doksanlı yaşlara ulaşmıştı.

Hz. Yakub çocuklarının arasında Hz. Yusuf a diğerlerinden daha farklı ve büyük bir şefkat ve sevgi besliyordu. Bunun nedenleri arasında onun küçük yaşta öksüz kalması da vardı.

Fakat Hz. Yusuf diğer çocuklarından çok farklı bir fıtrat üzereydi. Güzellik ve sevimlilikte eşsiz bir çocukdu. Hz. Yakub, Hz. Yusuf’u diğer evlatlarından çok daha farklı özelliklere sahip olduğunu hissediyor, ona karşı duyduğu derin sevgi ve merhametini diğer kardeşlerinin kıskanmasından endişe ettiğinden, bunu pek göstermiyordu.

Fakat Hz. Yusuf’un kıskanılmaması mümkün değildi. Nitekim Yusuf Kıssasında bu konuya daha ayrıntılı yer verilecektir.

Hz. Yakub, daha sonradan Mısır’a gitmiş ve orada vefat etmiştir.

Oradan da vasiyeti üzerine, dedesi Hazreti İbrahim’in gömülü bulunduğu “Halilürrahman” kasabasındaki mağaraya taşınmıştır.
Daha yeni Daha eski