Hz. İshak Kimdir? Hayatı, İlgili Ayetler

Hz. İshak Kimdir? Hayatı, İlgili Ayetler
HZ.İSHAK ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, İLGİLİ AYETLER

Hazreti İshak, İbrahim aleyhisselâmın ikinci oğludur.

Hazreti İbrahim’in ilk eşi Hazreti Sare annemizin çocuğu olmuyordu ve Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim’in ikinci eşi olan Hazreti Hacer’den doğduğu zaman buna üzülmüştü.

Yüce Allah lütfederek Sare’ye de ihtiyarlığı zamanında Hazreti İshak’ı verdi.

İlahi hikmet nedeni ile Hz. Sare gençlik yıllarında çocuk doğuramamıştı. Artık yaşlı bir kadının doğum yapabilmesi için olması gereken yaşından, oldukça ilerideydi. Hz. İbrahim ise yüzlü yaşlan çoktan geçmişti.

İşte o iki mübarek insanın yaşlı hallerinde, Yüce Allah, bir müjde ve hediye olarak Hz. İshak’ı onlara bahsetmiştir. Zira Allah bu konuda ayetinde şöyle seslenmektedir:

« Bir de ona salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak’ı müjdeledik. » (Saffet, 112)

Ve yine bir başka ayette de:

«Ve onu, bir bilgin oğul olarak müjdelediler. » (Zariyat, 24-25)

Yaşının bir hayli ilerlemiş olmasından dolayı, gerçekleşmemesi beklenen bu olayı hayretlerle karşılayan Hz. Sare’ye şöyle seslenilmiştir:

« - Bu konu sana dediğimiz gibidir. Bunu Rabbin buyurdu. Şüphesiz ki o, alim, hakimdir. » (Zariyat, 30)

İshak aleyhisselam, kırklı yaşlara geldiğinde, daha Hazreti İbrahim hayatta iken Şam ve Filistin halkına, Allah tarafından peygamber olarak gönderildi.

Hz. İshak ilim ve hikmetle nimetlendirilmiş bir peygamberdi.

Babası Hz. İbrahim’e çok benzediği rivayetler arasındadır.

Şam’da peygamberlik görevini yaptığı dönemde evlenmiş ve iki oğlu dünyaya gelmiştir, isimleri Yakup ve İlyas’dır. Bu çocuklar ikiz olarak dünyaya gelmişlerdir.

İbrahim aleyhisselâmın vefatından sonra onun yerine geçti. Soyundan birçok peygamberler gelip geçti.

Rivayetlere göre yüz ciltmiş ya da yüz yetmiş yaşına kadar yaşamıştır.

Kuran’da onyedi yerde ismi geçmektedir. Kavmini babasının dinine davet etmiş ve onlara nasihat yermek suretiyle peygamberlik görevini yerine getirmiştir.

Vefatından sonra Hazreti İbrahim’in yattığı mağarada gömülmüştür.

Annesi Sare de rivayetlere göre yüz yirmi yedi yaşında Şam’da vefat etmiştir.
Daha yeni Daha eski