Bakara Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Bakara Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bakara suresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler. Onu okuyana sihirbazların sihri tesir etmez.”(1)
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, Muhakkak ki içinde Bakara Suresi okunan evden şeytan kaçar.”(2)
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Evlerinizde Bakara Suresini okuyunuz, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Bakara Suresini okuyan birine Cennette bir taç giydirilir.”(3)
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kuran-ı Kerim öğrenmeye devam ediniz. Çünkü Kuran-ı Kerim, kıyamet günü okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. İki çiçeği (Bakara ve Al-i İmran Surelerini) de okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sure, kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki bölük kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri hararetten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”(4)
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kıyamet günü Kuran ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kuran ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kuran’ın önünde Bakara ve al-i İmran sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafa için birbirleriyle yarışırlar.” (5)

  Bakara ve El-i İmran Sureleri, Kuran’ı Kerim’in en uzun ve ençok ahkam ihtiva eden sureleridir. Bu iki sure, kendilerini okuyup ahkamını uygulayan, gereğiyle amel edenlere mahşerde şahitlik yapacak ve bu hususta birbirleriyle adeta yarışacaklar
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Herşeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ı Kerim’in zirveside Bakara suresidir. Bu surenin her ayeti ile seksen melek inmiştir.”(6)
 • Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) kalabalık bir askerin katıldığı orduyu sefere çıkardı. Onlara Kuran okuttu. Her biri ezberinde olanı okudu. Yaşça en genç bir adamın yanına geldi ve sordu: – “Ey falanca, senin ezberinde ne var!” buyurdu.Genç: – “Ben, falan falan sureleri ve Bakara suresini biliyorum” Cevabını verdi. Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem): – “Haydi yürü, onların komutanı sensin!” buyurdu. Askerlerin ileri gelenlerinden biri atılıp: – “Yemin olsun, Bakara suresini ezberlememe engel olan, hükümleriyle amel edememek korkusundan başka bir şey değildir!” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) da şu tembihte bulundu: – “Kuran-ı öğrenin, okuyun ve onunla amel edin. Kuran-ı Kerim’i öğrenip okuyan ve onunla amel eden kimsenin durumu, içi ağzına kadar misk dolu bir kese gibidir. Onun kokusu her tarafa yayılır. Kuran’ı öğrendiği halde, ezberinde olmasına rağmen okumayıp yatan kimse de içi misk doldurulup kapatılmış bir kese gibidir.”(7)
 • Hz. Ömer (r.anh) dediki “Bakara ve Al’i İmran surelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir.”
 • Abdullah ibni Ömer (R.anh), Bakara suresini öğrenmek için üzerine tam sekiz sene durmuştur.(8)
 • Here kim Bakara suresinin 1-5. ayetlerini temiz bir kağıda yazar, zemzem suyu dolu kabın içinde bekletir, sabah aç karnına içerse, ezberleme kabiliyeti artar
 • Tehlike anında ve Duaların kabul olması için Bakara Suresi okunur. Ayrıca ruhi bunalıma karşı üç defa okunur.
 • Her kim uyuyacağı zaman Bakara suresinin 163-164. ayetlerini okursa, Allah’u Teala o kişiye Kuran’dan ezberlediklerini unutturmaz.
 • Tarla ve Mahsulün bereketlenmesini isteyen kişi, Bakara suresinin 126. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı yapmasının çok büyük faydası vardır.
 • Dünya ve ahirette her bakımdan mutlu olmak isteyen kişi Bakara Suresinin 201. ayetini okumaya devam etmelidir. (Rabbena Duası – Bakara Suresi 201 ve İbrahim Suresi 41)

  Rivayet edilirki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir adamın elinden tuttuğu zaman bu duayı etmeden bırakmazdı.

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir hastanın yanına girdi. Adam tüyü yolunmuş tavuk gibi olmuştur. Ona: –“Allah’a dua et yahut O’ndan bir şey iste!” buyurdu. Hasta kişi de dedi ki: -“Allah’ım Bana ahirette edeceğin azabı dünyada et.”

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de: -“Sübhanallah! Senin buna gücün yetmez. Rabbena duasını etsene!” buyurdu ve ona dua etti. Allah’ü Teala da ona şifa verdi. “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve Kinâ azâben-nar. (Bakara 201)
  Rabbenağfir lîvelivâlideyye velil-mü’minîne yevme yekûmül-hisâb. (İbrahim 41)
 • Bakara Suresinin 250. ayetinde zikredilen dua, büyük imtihanlara tabi tutulduktan sonra Calut’un ordusunun karşısına çıkan müslüman kumandan Tâlut’un geride kalan bir avuç askerinin yaptığı duadır. Hz. Davud (Aleyhisselam)’da Tâlut’un askerleri arasındaydı. Kuran-ı Kerim’in beyanına göre Hz. Davut (a.s.) Câlût’u öldürmüş ve Tâlut’un ordusu zafere kavuşmuştur. Düşmanları mağlup edip zafere kavuşmak isteyen kişi, Bakara suresinin 250. ayetini dilinden düşürmemelidir.
Bakara Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 252; Suyuti, Cami’ussağir, 2/63, no.1337
[2]Müslim, Salâtü’l-Müsafirin, 254; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 2
[3]Suyuti, Cami’ussağir, 2/66, no.1342; Darimi, Fedailül-Kuran, 13
[4]Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 253; Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 5
[5]Müslim, Müsafirin, 253; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 5
[6]Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 2
[7]Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 2; İbni Mace, Mukaddime, 27
[8]Abdullah İbn. Ömer (R.anh) bütün diğer Ashab-ı Kiram gibi sure içindeki emirlerin tamamını yaşayışında tatbik etmedikten sonra o sureyi öğrendiğini kabul etmezdi.
Daha yeni Daha eski