Al-i İmran Suresi'nin Fazilet ve Sırları

Al-i İmran Suresi'nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Al-i İmran suresini Cuma günü güneş batıncaya kadar okursa melekler onun için geceye kadar Allah’tan bağış dilerler.”(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Al-i İmran suresini okur da o sureler içinde onları tefekkür ermeyen kişilere yazıklar olsun.”(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Bakara ve Al-i İmran’ı okursa, onlar Kıyamet günü gelir, şöyle derler:”Ya Rabbi, ona hiçbir azarlama yapılmasın.”(3)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi, Bakara ve Al-i İmran surelerini okursa Kıyamet gününde o sureler kanatlara dönüşür ve o kanatlarla sırat köprüsünün üzerinden (Cennete) uçar.”(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Al-i İmran’ı okursa (fakirlikten kurtulup) zengin olur.”(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bu (Şehidallahü…’ ile başlayan) ayet-i kerime-i okuyan kimse için Allah’u Teala 70.000 tane melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler.”
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: ”Fatiha-i Şerife, Ayete’l-Kürsi, Şehidallahü ve kulillahümme ayetleri nazil olurken bu sure ve ayet-i kerimeler Arş’a sarılarak: -“Bizi isyan eden bir topluma mı indireceksin?” dediler. Mevla Teala’da: -“İzzetim, Celalim ve Yüce Şanım hakkı için, herhangi bir kul, sizi her farz namazın arkasından okursa, mutlaka onda olan (günahlar)ı mağfiret ederim, o kişiyi firdevs cennetine yerleştiririm, her gün o kişiye 70 kere (rahmetimle) nazar ederim ve o kişinin 70 ihtiyacını görürüm ki, o ihtiyaçların en aşağısı günahların bağışlanmasıdır.”(7)
Al-i İmran Suresinin Fazileti ve Sırları ile İlgili Ashab-ı Kiram, Evliyaullah ve Alimlerin Rivayetleri
 • Ebul-Leys Semerkandi (Rahimehullah) dedi ki: “Al-i İmran suresinin 26. ve 27. ayetlerini sabah ve akşam okuyan kişiyi, Yüce Allah zilletten kurtarır, aziz kılar. Kalbini Allah sevgisi ile doldurur ve rızkını bol eder.”(8)
 • Ebu Hüreyre (Radıyallahü Anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) her gece Al-i İmran’ın sonundan on ayet ki, (190. ayetinden 200. ayetine) okur ve: “Her kim bir gece içinde Al-i İmran suresinin sonunu okursa, o geceyi ibadetle geçirmiş sevabı yazılır.”(9)
 • Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh) dedi ki: ”Resulullah (Sallalaahü Aleyhi ve Sellem) her gece Al-i İmran suresinin sonundan 10 ayet okurdu.”(10)
 • Hazreti Osman (Radıyallahü Anh)’dan şöyle rivayet edildi: “Her kim bir gece içinde Al-i İmran suresinin 190-200. ayetlerini okursa, o gece ibadetle geçirmiş sevabı yazılır.”(11)
 • Rivayet edildi ki: “Gece uyanıp evinden çıkınca göğe bakıp, Al-i İmran suresinin sonundaki ayetlerini okumak müstehaptır. Çünkü Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı.”(12)
 • Evliyanın büyüklerinden biri, Hızır (Aleyhisselâm)’a, vefat anında imansız gitmemek için nelerin yapılması gerektiğini sordu. Hızır (Aleyhisselam): -“Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hazretlerine kulun son demde imanını muhafaza eden şeyleri sordum. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bana: 1- Fatiha Suresi; 2- Ayete’l-Kürsü; 3-Amenerrasülü; 4-Al-i İmran suresinin 18. ve 19. ayetinin bir kısmı ve 26-27. ayetlerini devam eden kişi imanını korur. Allah’u Teala’nın izniyle ahirete iman ile göçer.
 • Çocukları şeytan, cin ve ümmü sıbyan denilen kötülüklerden korumak için Al’i İmran suresinin 1-3 ayetini yazıp üzerinde taşınmalı ve okunmalıdır.
 • Kalp çarpıntısı içinm Ali-İmran suresinin 83-85. ayeti kerimeleri, yeni ve topraktan pişirilmiş bir kap içerisine yazılır. temiz yağmur veya kuyu suyu ile içi doldurulur, hastaya içirilirse, Allah’u Teala’nın lütfu ile şifa bulur.
 • İmanın korunması ve hidayette daim olmak için, Al-i İmran suresinin 8-9. ayetinde geçen dua okunmalıdır. Al-i İmran suresinin 8. ayeti sabah akşam 7 kere okuyan kimsenin kalbini Allah’u Teala’nın karartmayacağı ve son nefesini kamil bir iman ile vermesine vesile olacağı rivayet olunmuştur.
 • Allah’u Teala’dan hakikiş manada korkan müminler Al-i İmran suresinin 16. ayetinde zikredildiği şekilde dua etmişlerdir.
 • Zekeriya (Aleyhisselam) mihrapta otururken Rabbinden temiz bir zürriyet için Al-i İmran suresinin 38. ayetinde zikredildiği şekilde dua etmiş, 90 yaşında olmasına rağmen bu şekilde dua etmesi sebebiyle Yahya (aleyhisselam) gibi çok hayırlı bir evlat sahibi oldu.
 • Al-i İmran suresinin 53. ayetinde geçen dua, İsa (aleyhisselam)’a iman eden havarilerin yaptıkları bir duadır. Ahirette sahabe ve salihlerle beraber olmak için ara ara okunmalıdır.
 • Birbirini sevmeyen iki Müslüman kardeşin aralarında sevgi olması veya bir topluluğun kendisini sevmesi için Al-i İmran suresinin 103-104. ayetlerini yazıp üzerinde taşımanın bi-iznillah tesiri çoktur.
 • Düşmanına galip gelmek isteyen kişi, pazartesi günü oruçlu olduğu halde öğle ve ikindi arasında Al-i İmran süresinin 111-112. ayetlerini yazıp üzerinde taşırsa, bi-iznillah zafere kavuşur.
 • Peygamberler ile beraber cihad edip pek çok işkencelere maruz kalan müminler, Al-i İmran suresinin 147. ayetinde zikredildiği üzere dua etmişler ve duaları kabul olmuştur.
 • Her türlü maddi ve manevi rahatsızlıkları olan kişiler Al-i İmran suresinin 154. ayetini ve Fetih suresinin 29. ayetini yazıp çokça okumalıdır.
 • Cehennem azabından korunmak, peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraber olmak ve kıyamet gününde rezil-rüsva olmamak için Al-i İmran suresinin 193-194. ayetlerini okumalıyız.
Al-i İmran Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Suyuti, Dürrul-Mensür, 2/140;Darimi, Fedailül-Kuran, 16, no.3400
[2]Münziri, Tergib ve Terhib, no.2256
[3]Darimi, Fedailül–Kuran, 16, no.3397
[4]Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim), 2/137
[5]Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-TE’vil), 1/198
[6]Darimi, Fedailü’l-Kuran, 16, no.3398
[7]İbni Sünni, Sahih, 49; suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/165
[8]Ebul-Leys Sermerkandi, Tefsirul-Kuran, 1/287
[9]Heysemi, Mecme’uzzevahid, 2/77;Darimi, Fedailül-Kuran, 16, no.3399
[10]Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/77
[11]Suyuti, Dürrul-Mensür, 2/241
[12]Nevevi, Ezkâr, 29
Daha yeni Daha eski