Esma-i Erbain-i İdrisiyye 9. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 9. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.

Anlamı: Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zâtı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zâtı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misâli olmaz.


FAZİLETLERİ
 • Her kim zina, livata (eşcinsellik) ve içki gibi kötü işlere mübtela olup tevbe etmek ister de bunun için 3 gün oruç tutsa; hayvanı gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınmak suretiyle bu ism-i şerifi günde 1000 kere zikrederse Allâh-u Te'âlâ onu hidayet edip, doğru yola kavuşturur. Böylece inşâAllâh haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur, günahlardan nefret eder. Allâh-u Te'âlâ lütf-u keremiyle ona nasuh tevbesi nasib eder ve onu şeriata muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder.
 • Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ism-i şerifi zikrederse Allâh-u Te'âlâ onu ya maddi yiyeceklerle ya da batını (manevi) gıdalarla doyurur. Allâh-u Te'âlâ dilediğini yapar ve istediğine hükmeder, O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görendir.
 • Bu ism-i şerifin duasına devam eden kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstahak olur.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

 • Karı koca yahut iki dost arasında anlaşamamazlık olsa; aralarını düzeltmek için bu ism-i şerifi bir kadeh içine aldığı kadar yazıp haşinlik edene içirseler yahut ikisi de içse; aralarında ülfet hasıl olur.
 • Bir kimse günah ve haram olan şeylere mübtelâ olsa yahut bir kadın hilafı rızada olsa; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek günde 1000 kere bu ismi zikir etse; o kimse o kötü hâlden halâs olur.
 • Bir kimsenin kalbinde marifetullahda ve Tevhidde şek ve gümanı olsa; bu ism-i şerifi günde 70 kere zikir etse; o kimsenin kalbinden şek ve şüphe gider. Kalbinde Tevhidin ve marifetullahın hakikatini bulur. Seksiz ve şüphesiz o kimse ihlâslı, muvahhid, makbul mü’min olur.
 • Bir kimse ism-i Samed zikrine meşgul olsa; yani ism-i Samed’i çok okusa; hicabı gufran ref olur.
 • Bir kimse yalnız bu ism-i şerifi zikreder olsa; açlık elemi hissetmez. Perhizkâr ve riyazât ehli olanların hâlini ıslah eder.
 • Bu ism-i şerifi zikir ettikçe açlık eleminden emin olur. Yahut ism-i Samed’in delâlet ettiği müsammayı hakiki’nin tecellisine mazhar olan ehli Tevhid açlık elemini duymaz.
 • Bir kişi haram yiyici, zinâ ve livata edici olsa; bu adı o işleri terk etmesi niyetine okumalıdır. Gerekdir ki güneş müşteri burcunda olmalı. 3 gün oruç tutup her gün 1000 defa bu ismi (duayı) okumalı. Hayvanı gıdalar ve şüpheli nesneler yememeli. Ondan sonra o kimsenin kalbine yaptığı işlerin iğrençliği düşerek onlardan vazgeçer.
 • Karı ile koca arasına soğukluk düşse; bu ismi bir çini çanak üstüne misk ve zağferanla yazıp o yazıyı pınar suyu ile yıkayıp aralarında soğukluk olan karı-kocaya içirseler; soğukluk gider ve aralarında dirlik düzenlik olur.

Daha yeni Daha eski