Esma-i Erbain-i İdrisiyye 9. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 9. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Esma-i Erbain-i İdrisiyye 9. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: 
Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.

Anlamı: Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zâtı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zâtı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misâli olmaz.

FAZİLETLERİ
  • Her kim haram yiyici olsa yahut çok zina edici olsa yahut livâta edici (oğlancı) olsa da kendisinin bu haramlardan men olunmasını arzulasa; bunun için 3 gün oruç tutsa; hayvanı gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınmak suretiyle günde 1000 defa bu ism-i azimi okusa; Hakk Teâlâ o haram nesnelerden gönlünü pâk eder.
  • Eğer iki helâl (eş) arasında dirlik-düzenlik olmasa; bu ismi (duayı) misk ve zağferanla sırçalı çanağa yazıp onlara içirmelidir. Aralarında dirlik-düzenlik olur.  Birbirine şirin görünürler.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Karı koca yahut iki dost arasında anlaşama-mazlık olsa; aralarını düzeltmek için bu ism-i şerifi bir kadeh içine aldığı kadar yazıp haşinlik edene içirseler yahut ikisi de içse; aralarında ülfet hasıl olur.
  • Bir kimse günah ve haram olan şeylere müb-telâ olsa. Yahut bir kadın hilafı rızada olsa; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek günde 1000 kere bu ismi zikir etse; o kimse o kötü hâlden halâs olur.
  • Bir kimsenin kalbinde maarifetullahda ve Tevhidde şek ve gümanı olsa; bu ism-i şerifi günde 70 kere zikir etse; o kimsenin kalbinden şek ve şüphe gider. Kalbinde Tevhidin ve maarifetullahın hakikatim bulur. Seksiz ve şüphesiz o kimse ihlâslı, muvahhid, makbul mü’min olur.
  • Bir kimse ism-i Samed zikrine meşgul olsa; yani ism-i Samed’i çok okusa; hicabı gufran ref olur.
  • Bir kimse yalnız bu ism-i şerifi zikreder olsa; açlık elemi hissetmez. Perhizkâr ve riyazât ehli olanların hâlini ıslah eder.
  • Bu ism-i şerifi zikir ettikçe açlık eleminden emin olur. Yahut ism-i Samed’in delâlet ettiği müsam-mayı hakiki’nin tecellisine mazhar olan ehli Tevhid açlık elemini duymaz.
  • Bir kişi haram yiyici, zinâ ve livata edici olsa; bu adı o işleri terk etmesi niyetine okumalıdır. Gerekdir ki güneş müşteri burcunda olmalı. 3 gün oruç tutup her gün 1000 defa bu ismi (duayı) okumalı. Hayvanı gıdalar ve şüpheli nesneler yememeli. Ondan sonra o kimsenin kalbine yaptığı işlerin iğrençliği düşerek onlardan vazgeçer.
  • Karı ile koca arasına soğukluk düşse; bu ismi bir çini çanak üstüne misk ve zağferanla yazıp o yazıyı pınar suyu ile yıkayıp aralarında soğukluk olan karı-kocaya içirseler; soğukluk gider ve aralarında dirlik düzenlik olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski