Esma-i Erbain-i İdrisiyye 8. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 8. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Esma-i Erbain-i İdrisiyye 8. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.

Anlamı: Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi!

FAZİLETLERİ

  • Eğer bir kimse makamından azl edilmemesini, sabit (devamlı) kalmasını dilese; 3 gün oruç tutmalı sonra bu azîm (büyük) ismi her gün 300 kere ve her gün öğle namazından sonra 50 şer kez okumalı. Makamından azl edilmez ve düşmanı ona bir şey yapamaz.
  • Her kim bu büyük ismi Ramazan’ın 27. ci gecesi altın veya gümüş yüzüğe nakş ettirse de parmağında taşısa; makamından hiç bir suretde azl olmaz.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse bir işde ya da bir makamda sabit kadem olmağı murad etse; yahut bir kimseyi bir işde sabit kadem kılmak düşünse; kendi niyetine yahut bir kimse niyetine 3 gün oruç tutup günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etmeğe meşgul olsa; Hak Teâlâ hacetini yerine getirir.
  • Her gün zikir eden kimse mertebesinde sabit olup sakıt olmaz. Hususiyle bir yüzük kaşına nakşettirip parmağında taşısa ve zikrine meşgul olsa.. O kimse mertebesinde ve mansıbında sabit olup rütbesinden sakıt olmaz.
  • Bir kimse bir korkulu mekânda kalsa; tehlikeli canavarlardan ve benzeri diğer yaratıklardan korksa; bu ism-i şerifi 100 kere okuyup bir parmağına üfürse ve o mevzide dilediği kadar daire çekip o dairenin içinde bulunsa; Allah’ın izniyle bütün âfetlerden, her türlü tehlikeden korunur.
  • Bir kimse işinde sabit kadem olup işinin bâtıl olmamasını dilese; bunun için abdestli bulunduğu hâlde 3 gün oruç tutup her gün bu adı 300 defa okusa ve 3 günden sonra iki rekât namaz kılıp Allah’dan hacet dilese; ne haceti varsa reva olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski