Esma-i Erbain-i İdrisiyye 7. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 7. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü

Anlamı: Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vâhidiyetin tecellisiyle zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rücular sanadır.


FAZİLETLERİ
  • Eğer bir kimsenin başında yü-buset (kuruluk) olsa ve o kimse deli olsa; gözüne çirkin nesneler görünse; bu ismi devamlı okusa Hakk Teâlâ onu o durumdan kurtarır.
  • Eğer bir kimsenin düşmanı olsa ve düşmanından korksa, öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin, öğle namazını kılsın. Namazdan sonra bu ismi (duayı) 50 defa okusun. Hakk Teâlâ o kimsenin düşmanını dost eder. Birbirlerine muhabbet ederler.
  • O kişinin zatına sihir ve büyü tesir etmez.
  • Allah’ın izniyle yılan, çiyan, akrep ve yırtıcı canavarlar ona kâr kılmaz.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimseyi kötü düşünceler ve hayaletler istilâ etse; bu ület sebebiyle düşünce ve hayretle kalıp bir amele (işe) mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip hâli perişan olsa; hayal kurma, olmıyacak şeyler arzulama, kötü kötü düşüncelerde bulunma ve delilikle karşı karşıya bulunsa; bu illetden kurtulmak için bütün vakitlerde bu ism-i şerifi çok çok okusa; Allah’ın izniyle o dertlerden uzak olur.
  • Eğer düşmanlarının şerrinden ve diğer eziyet veren şeylerden korkusu olsa; öğle namazından önce gusül edip öğle namazını kıldıktan sonra 50 kere bu şerefli ismi (duayı) okusa; bütün korkulardan korunmuş ve kurtulmuş olur.
  • Allah’ın izniyle bir kimse bir yerde yalnız kalıp korksa bu ismi 70 kere okusa; o korkudan emin olur.
  • Eğer bir kimse riyazât-ı kâmile ile bir halvetde günde 7000 kere okusa; Allah’ın izniyle tevhidin sırlarını anlar.
  • Bir kişinin fikri hayâli kendine galip olsa; bu düşünce zahmetinden gözüne uyku girmese; bu şerefli ismi okusa bu zahmetden kurtulur.
  • Eğer bir kimse yoksul olsa, Yahut bir kimseden korkusu olsa; düşmanı kendisine galip olsa; öğle namazım kıldıktan sonra 50 defa bu ismi (duayı) okusa düşmanı dost, vakti hoş olur.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال