Esma-i Erbain-i İdrisiyye 7. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 7. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü

Anlamı: Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vâhidiyetin tecellisiyle zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rücular sanadır.


FAZİLETLERİ
  • Eğer bir kimsenin başında yü-buset (kuruluk) olsa ve o kimse deli olsa; gözüne çirkin nesneler görünse; bu ismi devamlı okusa Hakk Teâlâ onu o durumdan kurtarır.
  • Eğer bir kimsenin düşmanı olsa ve düşmanından korksa, öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin, öğle namazını kılsın. Namazdan sonra bu ismi (duayı) 50 defa okusun. Hakk Teâlâ o kimsenin düşmanını dost eder. Birbirlerine muhabbet ederler.
  • O kişinin zatına sihir ve büyü tesir etmez.
  • Allah’ın izniyle yılan, çiyan, akrep ve yırtıcı canavarlar ona kâr kılmaz.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimseyi kötü düşünceler ve hayaletler istilâ etse; bu ület sebebiyle düşünce ve hayretle kalıp bir amele (işe) mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip hâli perişan olsa; hayal kurma, olmıyacak şeyler arzulama, kötü kötü düşüncelerde bulunma ve delilikle karşı karşıya bulunsa; bu illetden kurtulmak için bütün vakitlerde bu ism-i şerifi çok çok okusa; Allah’ın izniyle o dertlerden uzak olur.
  • Eğer düşmanlarının şerrinden ve diğer eziyet veren şeylerden korkusu olsa; öğle namazından önce gusül edip öğle namazını kıldıktan sonra 50 kere bu şerefli ismi (duayı) okusa; bütün korkulardan korunmuş ve kurtulmuş olur.
  • Allah’ın izniyle bir kimse bir yerde yalnız kalıp korksa bu ismi 70 kere okusa; o korkudan emin olur.
  • Eğer bir kimse riyazât-ı kâmile ile bir halvetde günde 7000 kere okusa; Allah’ın izniyle tevhidin sırlarını anlar.
  • Bir kişinin fikri hayâli kendine galip olsa; bu düşünce zahmetinden gözüne uyku girmese; bu şerefli ismi okusa bu zahmetden kurtulur.
  • Eğer bir kimse yoksul olsa, Yahut bir kimseden korkusu olsa; düşmanı kendisine galip olsa; öğle namazım kıldıktan sonra 50 defa bu ismi (duayı) okusa düşmanı dost, vakti hoş olur.
Daha yeni Daha eski