Esma-i Erbain-i İdrisiyye 4. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 4. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Esma-i Erbain-i İdrisiyye 4. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.

Anlamı: Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allah’ım! öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celâli ulûhiyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemâl rahmetinin feyz âsânıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

FAZİLETLERİ

  • Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün gitmesi istenilse bu şerefli ismi beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o mütekebbir ve zalimin kendi adını ve anasının adını da beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huylan gidip iyi huyları hasıl olur inşaallah

Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bu şerefli ismin havas ve esrarı iki vecih üzeredir.

  • Birincisi: Bir kimse gaddar, zalim ve halka zulüm ve cevrü cefa edici olsa; o kimsenin kendi ismini, anasının ismini bir ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin her zaman sakin olduğu mekânına gömmeli ve bu şerefli ismi (duayı) günde 298 kere ıslahı niyetine okumalıdır. Islah olur. Bu ismi okumaya devam eden de ruhamadan olup halka şefkat ve merhamet eder.
  • İkincisi: Bir kimse riyazât-ı kâmile ile halvete girip hayvani gıdalardan perhiz ederek savm-ı siva ile bu şerefli ismi okumağa devam ederse Allah Teâlânın inayeti ile bilkuvve müstead olduğu âsân nefeser Rahman bilfül zuhura gelir. Ve nice harikulade haller zuhur eder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski