Esma-i Erbain-i İdrisiyye 3. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 3. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.

Anlamı: Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.

FAZİLETLERİ

  • Sühreverdî (Rahimehullâh)ın beyanı vechile; her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak cuma günü namazdan önce tenha bir yerde bu ism-i şerifi iki yüz (200) defa gizlice okursa, isteği ne olursa olsun kendisi için kolayca hasıl olur. Tabiplerin ilaç yapmaktan aciz kaldıkları hasta da bu minval üzere ism-i şerifi tilavet ederse, eceli gelmediyse mutlaka iyileşir.
  • Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse, bu ism-i şerifi yedi gün okumaya devam etse ya da suyu kendisine içirilse Allah-u Te'ala ona hastalığından şifa verir.
  • Eğer bir kimse namaz vaktinde güzelce abdest alıp temiz giyecek giyerek camiye gitse ve namazdan sonra 200 kere bu şerefli ismi okusa; eğer gökten güneşin ışığını indirmek dilese ve yıldırım şakıyıp yerin yarılmasını dilese dileği hasıl olur. Ama itikat ile dürüst okumalıdır. Hiç tekebbürlük etmemeli ve kin tutmamalıdır. Eğer böyle olmazsa korku vardır.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimse bu şerefli ismi günde 66 kez zikir etse; Allah Teâlâ’nın emri gereğince çirkin ahlâkı güzel ahlâka tebdil olur ve övülen, beğenilen işlerde bulunur.
  • Bir kimse temiz bir mekânda temiz giyecek giymiş olduğu halde temiz yiyecek, içecekle kâmil bir riyazetde olarak halvet edip asla bir kimse ile konuşmayarak bu ismin zikri ile meşgul olsa; o kimse bir haftada tabakat-ı arz’ın acaip sırlarına muttali olur.
Daha yeni Daha eski